Spôsob použitia

Iplikátor na tvár treba priložiť na bolestivé miesto (na holé telo), potom ho pritlačiť rukami až do prahu bolesti, ktorá sa dá vydržať počas 40–60 sekúnd tak, že sa každých 10 sekúnd zintenzívni tlak, pacient pritom pohybuje svalstvom v bolestivej oblasti. Stiahnutie a uvoľnenie svalstva v aplikovanej oblasti zvyšuje efekt pôsobenia iplikátora. (napr. pri aplikácii na kríže je dobré prestupovať z nohy na nohu). Procedúra prikladania iplikátora na bolestivú oblasť sa opakuje až do úplného vymiznutia bolestí. Iplikátor sa môže nosiť dlhšiu dobu na bolestivom mieste, pričom ho treba pritlačiť a upevniť elastickým obväzom, pásom, uterákom atď. Pri použití na kĺby treba iplikátor prikladať na vonkajšiu a bočné časti kĺbu tak, aby hroty iplikátora netlačili na nervovo-cievny systém (ktorý sa nachádza v podkolení, pod pazuchou, v slabinách, na vnútornej strane lakťového kĺbu), rovnomerne upevniť elastickým obväzom mierne pritláčajúc k telu na 30–45 minút.

Pri použití na kolenný kĺb

sa pokúste o pomalú chôdzu, alebo sediac, niekoľkokrát ohnúť a narovnať nohu. Kĺbové kolenné iplikátory sa vyrábajú v prevedeniach (B4, B5) Súčasné priloženie iplikátora na kĺb a veľkého iplikátora na chrbticu (treba na ňom poležať po dobu 30 minút), napomáha nielen odstráneniu bolestí v kĺbe, ale aj zlepšeniu celkového stavu.

Na vrch stránky

Pri aplikácii na chodidlá,

kde sú všeobecné známe aktívne zóny, doporučuje sa sediac na stoličke pritlačiť chodidlá na iplikátor položený na podlahe. Najvhodnejšie iplikátory na tento účel sú dva malé mäkké iplikátory typu A2.

Na vrch stránky

Pri bolestiach hlavy

Iplikátor sa položí najprv na zadnú časť krku, potom postupne na golierovú, tylovú a temennú časť hlavy a začína sa tlačiť v medziach znášania bolestí v priebehu 4–5 minút na každú oblasť. Pritom je potrebné meniť polohu hrotov každých 40–60 sekúnd malým posunutím iplikátora bez poškodenia pokožky v mieste aplikácie iplikátora. Procedúra sa vykonáva po úplné alebo maximálne odstránenie bolesti. Vhodné iplikátory na tento účel sú A1, A2.

Na vrch stránky

Pri bolestiach chrbtice a nespavosti

sa doporučuje používať veľké iplikátory: D1, D2, D4, D5, D6 na ňom treba ležať na mäkkej podložke – posteli, matraci, pokiaľ neprivyknete, možno sa oprieť na iplikátor na operadle mäkkého kresla aj 1–2 hodiny, podľa stavu a úvahy pacienta. Veľké nafukovacie iplikátory sa nafukujú na 20 percent ich maximálneho objemu.

Na vrch stránky

Pri krčnej osteochondróze

treba zabrať celú golierovú zónu i zátylok, pri krizovej osteochondroze – kostrč , pričom pri krčnej osteochondróze okrem pritláčania malým iplikátorom A1, A2, A3 je možné podložiť pod krčnú chrbticu malý nafukovací iplikátor E1, E2 ktoré sa nafukujú asi na polovicu svojho maximálneho objemu.

Na vrch stránky

Pri chronickej osteochondróze a nespavosti

odporúčame používať iplikátor 15–20 dní pravidelne pred spánkom. Potom treba urobiť 1 mesiac prestávku, aby sa neznižoval efekt pôsobenia. Pri ležaní na veľkom iplikátore pocítite len prvé 3 minúty pôsobenie ostrých hrotov, po nich však pocítite príliv tepla a príjemné uvoľnenie, ktoré bude trvať počas celej doby ležania na iplikátore. Koža bude červená, čo je normálne pri aplikácii iplikátora. Pri chronickej osteochondróze bolesť neustupuje okamžite, ale po 10–15 procedúrach. Veľmi účinné je používať iplikátor súčasne s klasickými liečebnými metódami.

Na vrch stránky

Iplikátor sa neodporúča používať v týchto prípadoch:

kožné choroby, zhubné a nezhubné nádory, tormboflebitída – u všetkých v mieste aplikácie. V prípade väčšieho materského znamienka, je možné krúžok (krúžky) v tomto mieste z koberčeka odstrániť, alebo zodpovedajúce miesto na koži prelepiť Spofaplastom.

Na vrch stránky

Dezinfekcia

sa robí bežnými dezinfekčnými prostriedkami, (umýva sa pomocou kefky). Nafukovacie a priesvitné iplikátory sa umývajú pod tečúcou vlažnou vodou.

Na vrch stránky

Poznámka

Uvoľnené koliesko treba znovu prilepiť alebo prišiť na pôvodné miesto.

Na vrch stránky

POZOR !

O vhodnosti iplikátora sa vždy poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom. Z hygienických dôvodov môže iplikátor používať len jeden pacient.

Na vrch stránky