Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 18. februára 2019

Iplikator s.r.o. sa zaväzuje neustále chrániť vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať vás o tom, aké informácie zhromažďujeme, používame a zdieľame pri návšteve našich webových stránok a / alebo pri používaní našich produktov a služieb.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie zhromaždené spoločnosťou Iplikator s.r.o. prostredníctvom väčšiny jej webových stránok a služieb, ako aj na offline podporné služby produktov. Táto politika sa nevzťahuje na tie weby, služby a produkty Iplikator s.r.o., ktoré sa nezobrazujú ani na ne odkazujú, alebo ktoré majú svoje vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na nasledujúce produkty: www.iplikator.eu www.iplikator.sk, Prečítajte si tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste vedeli a pochopili, aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame, chránime a zdieľame.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel, neváhajte nás kontaktovať.

Aké informácie zhromažďujeme a ako zhromažďujeme

Keď navštívite naše webové stránky, použijete naše produkty alebo nás kontaktujte e-mailom alebo inak, môžeme vás zhromaždiť alebo požiadať o poskytnutie nasledujúcich informácií, aby sme nám pomohli spravovať náš vzťah s vami.

Používanie cookies

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našich stránok umiestnia na váš počítač alebo zariadenie. Často sa používajú na to, aby webové stránky fungovali alebo pracovali efektívnejšie. Používaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Máte však možnosť prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, zvyčajne môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby ste cookies odmietli.

Iplikator s.r.o. môže tiež použiť „cookies“ na zaznamenanie obsahu vášho nákupného košíka a registráciu používateľov. Súbory cookie nám môžu pomôcť určiť vaše preferencie, napríklad jazyk a menu. Súbory cookie vám zároveň môžu pomôcť prispôsobiť si online zážitok tým, že eliminujú potrebu opakovane zadávať rovnaké informácie a zobrazovať váš prispôsobený obsah a vhodnú reklamu na vašich neskorších návštevách týchto stránok.

Ohlasy zákazníkov

Na našich webových stránkach zobrazujeme s ich súhlasom meno, referencie a fotografie spokojných zákazníkov. Ak si želáte aktualizovať alebo vymazať svoj posudok, kontaktujte nás so svojou žiadosťou. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci.

Kontaktujte nás a službu technickej podpory

Môžeme zhromažďovať alebo vás požiadať o poskytnutie potrebných informácií, keď sa k nám dostanete e-mailom, prihlásením sa do nášho pridruženého programu alebo požiadaním o online podporu.

Tieto informácie môžu zahŕňať, bez obmedzenia, vaše meno, vašu e-mailovú adresu, webovú stránku, fyzickú adresu a PSČ. Vo všeobecnosti nezhromažďujeme žiadne ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na prešetrenie problému, s ktorým sa stretnete.

Tieto informácie sa zhromažďujú, aby nám pomohli poskytovať služby a podporu, identifikovať a odstrániť vírusy počítačov alebo zariadení a pomôcť nám vyriešiť technologické problémy, ktoré sa vyskytujú. Odoslaním súvisiacich informácií nám súhlasíte s ich zdieľaním s Iplikator s.r.o.. Ak nechcete zdieľať informácie s Iplikator s.r.o., môžete jednoducho zrušiť začiarknutie príslušnej možnosti alebo zatvoriť príslušné okno. Tieto informácie použijeme iba pri poskytovaní individuálnej podpory alebo pomoci a nebudeme si tieto informácie uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel. Sľubujeme, že nikdy nebudeme zverejňovať ani zdieľať žiadne z vašich osobne identifikovateľných informácií mimo Iplikator s.r.o., ani dovoliť, aby ich niekto iný použil na to, aby vás kontaktoval na marketingové účely bez vášho súhlasu.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Iplikator s.r.o. zhromažďuje a používa vaše osobné informácie na prevádzkovanie a zdokonaľovanie svojich stránok a produktov a poskytovanie služieb alebo vykonávanie požadovaných transakcií. Medzi tieto spôsoby použitia môže patriť poskytovanie efektívnejších služieb zákazníkom; uľahčenie používania stránok alebo služieb odstránením potreby opakovaného zadávania rovnakých informácií; vykonávanie výskumu a analýz zameraných na zlepšovanie našich výrobkov, služieb a technológií. Vaše osobné údaje tiež používame na komunikáciu s vami. Môžeme poslať určitú povinnú servisnú komunikáciu, ako sú uvítacie listy, fakturačné upomienky, informácie o problémoch technických služieb a bezpečnostné oznámenia.  Príležitostne vám tiež môžeme zasielať prieskumy produktov alebo propagačné korešpondencie s cieľom informovať vás o ďalších produktoch alebo službách dostupných od spoločnosti Iplikator s.r.o.

Ako chránime informácie, ktoré zhromažďujeme

Ochranné opatrenia pre osobné informácie.

Iplikator s.r.o. sa zaväzuje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Implementovali sme rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Tieto opatrenia zahŕňajú:

Ako zdieľame vaše informácie

Iplikator s.r.o. nezdieľa ani nesprístupňuje vaše osobné informácie žiadnej tretej strane.

Vláda a presadzovanie práva

Môžeme pristupovať k vašim osobným údajom a / alebo ich sprístupniť, ak sa domnievame, že je takýto krok potrebný na: (a) dodržiavanie zákonov alebo právnych postupov, ktoré sa vykonávajú na Iplikator s.r.o.; (b) chrániť a hájiť práva a majetok spoločnosti Iplikator s.r.o. (vrátane presadzovania našich dohôd); alebo © konať v naliehavých prípadoch na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služieb Iplikator s.r.o. alebo verejnosti.

Ako zmeniť alebo odstrániť vaše osobné informácie

Ak chcete, aby sme opravili, doplnili alebo odstránili vaše osobné údaje, kontaktujte nás so svojou žiadosťou. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci. Niektoré informácie však môžu zostať v archivovaných / záložných kópiách, aby boli v súlade s našimi zákonnými povinnosťami, riešiť spory a vymáhať dodržiavanie našich dohôd.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov občas aktualizujeme, aby odrážali zmeny v našich službách a spätnú väzbu od zákazníkov. Keď uverejníme zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov, upravíme dátum „Naposledy aktualizované“ v hornej časti tohto prehlásenia. Odporúčame vám pravidelne si prečítať tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako Iplikator s.r.o. chráni vaše informácie.

Kontaktné informácie

Iplikator s.r.o. pravidelne kontroluje súlad s touto politikou. Neváhajte a nasmerujte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto politiky alebo zaobchádzania s osobnými údajmi zo strany Iplikator s.r.o. tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom tejto webovej stránky. Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo sa domnievate, že spoločnosť Iplikator s.r.o. nedodržala tieto zásady ochrany osobných údajov,  kontaktujte nás a my sa budeme usilovať o rýchle zistenie a odstránenie problému.